Anlatım Bozuklukları

Anlamla İlgili Bozukluklar
Gereksiz Sözcük Kullanımı
Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı
Anlamca Çelişen Sözler
Sıralama ve Mantık Yanlışları
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı, Bağlaç Yanlışları
Karşılaştırma Yanlışları, Deyim Yanlışları
Anlam Belirsizliği
Dil Bilgisiyle İlgili Bozukluklar
Özne Yüklem Uyumsuzluğu, Öge Eksikliği
Tamlama Yanlışları, Çatı Uyumsuzluğu
Eklerle İlgili Yanlışlar, MEB Kazanım Testleri