13 Ocak 2021

11.Sınıf Sohbet / Fıkra Ünitesi

Gazete ve Dergi Çevresinde Gelişen Öğretici Metinlerdir, samimi, açık, anlaşılır bir dil, karşısındakiyle konuşuyormuş gibi, günübirlik / güncel, suya yazılan yazılardır, yazılanlar kanıtlanmak zorunda değil, Şevket Rado, Ahmet Rasim
7 Ocak 2021

11.Sınıf Makale Ünitesi

Gazete ve Dergi Çevresinde Gelişen Öğretici Metin, Bilimsel Makale, Gazete Makalesi, Kanıtlara-Belgelere Dayanma, Tercümanı Ahval Mukaddimesi
7 Ocak 2021

11.Sınıf Şiir Ünitesi

Tanzimat Şiiri, Servetifünun Şiiri, Fecriati Şiiri, Saf Şiir, Millî Edebiyat Şiiri, Beş Hececiler
29 Ekim 2020

Anlatım Teknikleri Etkinliği

Eskici Öyküsünde Kullanılan Anlatım Teknikleri
29 Ekim 2020

11.Sınıf Cümle Ögeleri

Yüklem, Özne, Nesne (Belirtili - Belirtisiz), Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, Edat (İlgeç)Tümleci, Cümle Vurgusu
29 Ekim 2020

11.Sınıf Hikâye Ünitesi

1923 - 1940 / 1940 - 1960 Yılları Cumhuriyet Dönemi Hikâyeciliği, Bireyin İç Dünyasını Ele Alan Hikâyeler, Toplumcu - Gerçekçi Hikâyeler, Millî - Dinî Duyarlılığı Yansıtan Hikâyeler, OGM Materyal 11.Sınıf Etkileşimli Kitap 1.Ünite, 11.Sınıf Kazanım Testi-3, 11.Sınıf Kazanım Testi-4
29 Ekim 2020

11.Sınıf Giriş Ünitesi

Edebiyat ve Toplum İlişkisi, Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi (Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizm), OGM Materyal Etkileşimli Kitap 1.Ünite, 11.Sınıf Kazanım Testi-1, 11.Sınıf Kazanım Testi-2