7 Şubat 2021

11.Sınıf Roman Ünitesi

Cumhuriyet Döneminde Roman (1923-1950), Cumhuriyet Döneminde Roman (1950-1980), Millî ve Dinî Duyarlılıkları Yansıtan Roman Anlayışı, Toplumcu Gerçekçi Roman Anlayışı, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Anlayışı, Modernist Roman Anlayışı, Bilinç Akışı, İç Konuşma, Geriye Dönüş
29 Ekim 2020

Anlatım Teknikleri

Anlatım Teknikleri, Gösterme (diyalog, iç konuşma, bilinç akışı) Tahkiye Etme / Anlatma (kişi tanıtımı, olay anlatımı, geriye dönüş, iç çözümleme, özetleme) Pastiş, Parodi, İroni