13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı Sanatçıları (15-19.yy)+ Ses Kaydı

Şeyhi, Süleyman Çelebi, Ahmet Paşa, Necati, Ahmedi Dai, Âşıkpaşazade, Mercimek Ahmet, Sinan Paşa, Ali Şir Nevai, Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi, Sehi Bey, Seydi Ali Reis, Babür Şah, Latifi, Zati, Taşlıcalı Yahya, Hayâli, Pîri Reis,Kemalpaşazade, Veysî, Nergisî, Evliya Çelebi, Katip Çelebi,Koçi Bey, Naima, Peçevi, Şeyhülislam Yahya, Azmizade Haleti,Nevizade Atai, Naili, Neşati, Nef'i, Nabi, Nedim, Şeyh Galip, Sünbülzade Vehbi, Enderunlu Fazıl, Fitnat Hanım, Seyit Vehbi, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Giritli Ali Aziz Efendi, Mütercim Asım, Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla