nazirecilik yaygındır
13 Nisan 2020

Divan Edebiyatı + Ses Kaydı

Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre - Saray - Havas Edebiyatı, Arap ve Fars Edebiyatı Etkisi, Sanat Için Sanat, Nazirecilik, Süslü Sanatlı Bir Dil, Aruz Ölçüsü, Beyit Nazım Birimi, Kuralcı, Mazmun, Klasik Edebiyat, Saray-Yüksek Zümre-Havas Edebiyatı, Mahlas, Divan, Göz Için Uyak, Beyit Bütünlüğü / Parça Güzelliği...